Reichtum: Schwarz ist Gold, 2018
Wall painting, carpet intarsia, gobos, gauze

Lehmbruck Museum, Duisburg

Reichtum: Schwarz ist Gold, 2018
Wall painting, carpet intarsia, gobos, gauze

Lehmbruck Museum, Duisburg

Reichtum: Schwarz ist Gold, 2018
Wall painting, carpet intarsia, gobos, gauze

Lehmbruck Museum, Duisburg

Reichtum: Schwarz ist Gold, 2018
Wall painting, carpet intarsia, gobos, gauze

Lehmbruck Museum, Duisburg

Copyright 2024 Frauke Dannert

Copyright 2024 Frauke Dannert